آموزش ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی سال 1401 | تکس مپ

آموزش ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی سال 1401 | تکس مپ

در صفحه جدید، اطلاعات پایه درباره فعالیت اقتصادی شما در سیستم ثبت می‌شود. رعایت موارد بالا باعث میشود در زمان بررسی انها توسط بازرسین این دفاتر رد نگردیده و بر اساس انها مالیات تعیین شود . دفاتر قانونی قبل از هر گونه استفاده و ثبت عملیات مالی باید پلمب گردند . پلمب کردن یعنی این دفاتر باید توسط مامور اداره ثبت ممهور شده و کل صفحات آن شمرده شود و تعداد صفحات در ابتدا و انتهای دفتر ذکر گردد . کل دفتر باید قیطان کشی شده و ابتدا و انتهای آن امضا گردد ضمن آنکه ابتدا و انتهای قیطان هم با مهر وزرات دادگستری ممهور گردیده و منگنه شود .

ورود / ثبت نام

در صورتی‌که مودیان اظهارنامه را در موعد مقرر ارسال نکنند مشمول جرایم و تبعات قانونی خواهند شد. در این مقاله به یکی از بخش‌های مهم امور مالیاتی یعنی اظهارنامه مالیاتی پرداختیم. این امکان را فراهم ساخته تا با تکمیل فرم‌های طراحی شده این سامانه، اظهارنامه تنظیم و ارسال شود.

چه اشخاصی، موظف به تنظیم اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی هستند؟

و باعث می‌ شود که آن ‌ها از معافیت‌ های مالیاتی محروم گردند تا زمانی که اداره امور مالیاتی تشخیص دهد. درآمد های حاصل از فعالیت ‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌ های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌ های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می ‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تسلیم اظهارنامه با استفاده از اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد بنابراین ضروری است مودیان نسبت به تکمیل ثبت نام، رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمایند. اطلاعاتی که از این سامانه دریافت می شوند، غیرقابل ویرایش است به همین خاطر می بایست پس از ویرایش اطلاعات و تایید آن جهت بروزرسانی اطلاعات در سامانه اظهارنامه مالیاتی از گزینه دریافت اطلاعات هویتی استفاده نمایید.

  • در مورد زمان رسیدگی حساب هاف سازمان امور مالیاتی تا 5 سال بعد از پایان هر سال فرصت رسیدگی به حساب اشخاص را دارد.
  • تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که منحل می شوند توسط مدیر تصفیه ظرف ۶ ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکت ها ) برای آخرین دوره عملیات شخص حقوقی.
  • در صورتی که ثبت نام شما در سامانه مای تکس تکمیل نشده باشد، امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و یا استفاده از فرم تبصره 100 را نخواهید داشت؛ از این رو به دلیل زمان‌بر بودن این فرآیند، بهتر است هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام در سامانه و تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایید.
  • اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام الکترونیکی بارگزاری خواهد شد، لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات لازم (از جمله اطلاعات شرکاء و …) می بایست شریک اصلی نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نام اقدام نماید.
  • شرکت و موسسه‌ای که در اداره ثبت شرکت‌ها نامشان و نشان تجاری آنها ثبت و احراز هویت شده است شامل اشخاص حقوقی می‌شوند.

شخص حقوقی مولود اجتماعی است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی ایجاد می شود. پس از ثبت نام، افراد باید اظهارنامه مربوط به خود را در این سامانه تکمیل و ثبت کنند. نکته قابل توجه این است که اشخاص حقیقی هر گروهی تا سه سال بعد باید به تعهدات آن گروه عمل کنند و نمی‌توانند طی این مدت به دسته‌ای پایین‌تری منتقل شوند. اشخاص حقیقی با توجه به ویژگی‌هایشان به 3 دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

ماده ۱۲۶ تسلیم اظهارنامه – مورد اول

دفاتر قانونی باید با خودکار مشکی یا مداد تحریر شود در صورتیکه با مداد نوشته شوند باید در انتها با خودکار مشکی پررنگ گردند . اطلاعات پایه ای شرکت دریافت شده و پس از تایید شماره تلفن همراه اعلامی در سیستم، تاییدیه پستی با کد پستی ۱۰ رقمی را در سیستم بارگذاری کنید. صدور الکترونیکی قبض مالیاتی و پرداخت آن در صورتی که به برگه تشخیص، اعتراض ندارید. کارشناسان ملک در تمام مراحل ضمن ارائه ی راهکارهای قانونی شما را برای نیل به اهدافتان راهنمایی خواهند کرد. و باعث می‌گردد که آن‌ها از معافیت‌های مالیاتی محروم گردند تا زمانی که اداره امور مالیاتی تشخیص دهد. پاسخ به پرسش های اظهارنامه برای ورود اطلاعات هویتی صاحبان امضا بر اساس اساس نامه.